Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web

Knihy M. Emota

Masaru Emoto - Léčivá síla vody, Zázračná voda, Zázračná moc vody, Voda a léčivá síla modlitby, Skutečná síla vody

           

Zázračná voda – Masaru Emoto

Co vás napadne, když pomyslíte na vodu? Oceány a řeky? Možná déšť nebo voda, kterou pijete každý den. Okolo sedmdesáti procent této planety, kterou nazýváme svým domovem, je pokryto vodou a lidské tělo také tvoří zhruba ze sedmdesáti procent voda. Bez vody bychom nemohli existovat a neexistovala by ani země tak, jak ji známe. Voda je důležitá a nenahraditelná.

Masaru Emoto mnoho let fotografoval krystaly, které vytvářela mrznoucí voda. Vodu vystavoval vlivu různých slov jako třeba „děkuji“, „krásný“, „miluji tě“, ale také „ohavný“, „hloupý“. Vlivem pozitivních slov voda vytvářela vyrovnané a krásné krystaly, vlivem negativních slov byly krystaly zdeformované, narušené a někdy neschopné utvořit krystal.

Co můžeme udělat proto, abychom veškerou vodu ve svém těle vyčistili? Denně používejte kladná slova! Dle pana Emota byl nejkrásnější krystal ten, který byl vystaven slovům „láska a vděčnost“. V této knize se zaměřuje právě na tato slova a dělí se o některé své myšlenky, jak využít jedinečnou schopnost vody přenášet vibrace a rezonanci. To nám pomůže přijmout změnu a žít pozitivnější a šťastnější život.

Láska je energie, kterou dáváme ostatním, a vděčnost je vlastně láska, kterou my přijímáme od ostatních. Jinými slovy, nejlepší forma energie je výsledkem rovnováhy mezi energií dávání a energií přijímání.  Pokud tuto mocnou energii chceme využít jako vůdčí sílu v životě, nestačí pouze energie dávání. Stejně tak nestačí energie pouhého přijímání. Náš život bude krásný jen tehdy, když se láska i vděčnost spojí dohromady v harmonický celek. Stejná harmonie pohání i Zemi i vesmír.

Když se podíváme na krystaly vytvořené čistou a znečištěnou vodou, není mezi nimi velký rozdíl. Co tedy ovlivňuje utváření krystalů? Odpověď zní, vibrace. Slova jsou určitým druhem vibrace. Láska a vděčnost vytvářejí harmonii, která se nalézá všude v přírodě. Tato harmonie je tak mocnou silou, že pravděpodobně přesahuje naše chápání. I když se nám může zdát, že v jednotlivostech panuje chaos, v konečném důsledku je to harmonie. Někdy je harmonie celé lidské rasy díky nedostatku lásky a vděčnosti uvržena do chaosu, který se projevuje přírodními katastrofami, jako jsou zemětřesení a tsunami.

Masaru Emoto věří, že pokud se zaměříme na pročištění vody tím, že budeme používat pozitivní slova a myšlenky, je to nejlepší a nejrychlejší cesta k vnitřní kráse a fyzické vitalitě.

Co jsou to slova? Příroda má nepochybně bezpočet zvuků. Vezměme si například vodní tok – u pramene voda bublá, pak zurčí, a slévá se s dalšími potůčky, aby se z ní stal uhánějící proud a možná dokonce burácející řeka, která se řítí přes vodopády, aby nakonec vytvořila širokou řeka, která pomalu hučí na cestě do moře. Pradávní lidé byli více sladěni s přírodou a potřebovali ostatním sdělit, co jim příroda chce sdělit. Nejlepší způsob, jak to udělat, bylo napodobit daný zvuk. Tím se zvuky přírody staly našimi zvuky a nakonec naším jazykem. Různá podoba přírody pak měla za následek různé jazyky.

Schopnost rozeznat strašlivé, jemné, příjemné i nepříjemné zvuky přírody a touha komunikovat s ostatními jsou kořenem všech jazyků. Když je voda vystavena slovu, které má ten samý význam v kterémkoliv jazyce, vytvoří se podobné krystaly. Důvod rozdílu jazyků je, že způsob jakým lidé slyší nějaký zvuk v jedné zemi, je lehce odlišný od toho, jak stejný zvuk vnímají a slyší lidé v jiné zemi.

Vědomí, že slova k nám přišla z vesmírných vibrací, by nám mělo pomoci si uvědomit, že jsme všichni jednotní. Žít život s tímto vědomím je něco naprosto jiného než žít a myslet jen sám na sebe. Zajímat se jen o krátkodobé cíle není žádný život. Možná že někteří lidé neumí nic jiného než se zajímat o bezprostřední budoucnost. Ale když se donekonečna obáváte bezprostřední budoucnosti, je důležité podívat se na věci z širší perspektivy a uvidět, že obloha je jen jedna a že my jsme sjednoceni s oblohou i kosmem. Všichni, kteří se cítí ztraceni, mohou nalézt cestu a útěchu tak, že si uvědomí, že my všichni cítíme vesmírné vibrace a že naše jazyky mají společné kořeny.

Na jediném slově může záviset mnohé. Negativní slova v rádiu, v televizi a v rozhovorech s ostatními nás dnes obklopují mnohem více než v minulosti. Je jen na nás, jestli se rozhodneme svůj slovník pozměnit, aby byl pozitivnější.

Když si prohlédnete fotografie krystalů, zeptejte se sami sebe, který z nich je nejkrásnější – právě ten symbolizuje to, po čem nejvíce toužíte – tedy po čem touží vaše srdce a s čím chce rezonovat. Tento krystal si můžete vystavit tak, abyste jej několikrát za den viděli a slovo, které pomohlo tento krystal vytvořit, zahrňte do každodenního života. Po sedmi až deseti dnech můžete znovu knihu otevřít a vybrat si krystal jiný. Můžete si třeba dát obrázek krystalu „láska a vděčnost“ poblíž vany, protože to je místo, kde ze sebe smýváme únavu a trápení. Když se obklopíme fotografiemi vodních krystalů, budou v našem životě něco jako paprsek jasného slunečního světla. Tím, že se budeme na fotografie krystalů dívat, můžeme změnit svůj život. Žádné dva krystaly nejsou stejné, to je možná důvod, proč mají uvolňující a léčivou moc. Nabízejí jedinečné vibrace, se kterými můžeme rezonovat.

V japonštině mají slova ducha, to nám pomáhá pochopit jejich moc. Pokud použijeme přítomný či minulý čas, můžeme ducha slov využít lépe k uskutečnění svých snů, než při použití budoucího času. Jako příklad si uveďme „Dokázal jsem to“ a „Dokážu to“. Na druhou stranu, pokud si budeme myslet, že něco nedokážeme, pravděpodobně to tak bude. Podívejme se na sílu, která vytvořila naši planetu a náš vesmír. Obsahovala dokonalou a naprostou harmonii a účelnost. Vše, co existuje, je v neustálém stavu recirkulace. V takovém prostředí, kde všechno má svůj účel, není místo pro vibrace typu „Já to nedokážu“.

Povzbudivá slova tedy pomohou jak nám, tak ostatním. Buďme tedy štědří na komplimenty! Negativní informace vysílá negativní vibrace a to většinou vyústí v negativní řetězovou reakci. Při porovnání krystalů „energie“ a „vyčerpání“ bychom si mohli odvodit, že je lepší sám sobě říci, že se cítím plný energie, než vyčerpán. Voda v našem těle bude na tato slova spolehlivě reagovat. Také nepřestávejme snít, naše tělo si sny pamatuje, a proto je důležité o svém snu mluvit. Pomůže nám to najít způsob, jak uskutečnit nemožné.

Jistě budete souhlasit s tím, že pro přežití je potřeba dýchání, potřebujeme kyslík. Také k životu potřebujeme vodu, potravu a spánek. Pro všechny tyto prvky je společné slovo energie. „Jako bych neměl energii“ – pokud bychom skutečně neměli žádnou energii, nemohli bychom přežít. Energii bychom nebyli schopni vytvářet bez vibrace. Vibrace je to, co všemu umožňuje existenci. Když řekneme, že něco existuje, říkáme, že to vibruje a že vše, co vibruje, je život.

Podle M. Emota je příčinou štěstí rezonance. Je to jednoduše to, když jedna vibrace je příčinou další. Věnovaná láska a vděčnost, která se vrací, spolu rezonují vibrací dávání a vděčností přijímání. Pokud je vibrace energií, pak je rezonance odrazem energie a je schopna energii přenášet. Pravděpodobně největší rolí vody je přenášení vibrace a největší rolí vibrace je rezonance – voda je tedy nástrojem pro vytvoření a udržení života.

Britský biolog Rupert Sheldrake uvádí příklad, jaký může mít psané nebo mluvené slovo vliv na jiné lidi po celém světě – když člověk začne s něčím novým a pokud je ta činnost pozitivní a prospěšná, budou slova tohoto člověka směřovat k ostatním lidem, kteří mají podobné zájmy. Pro potvrzení této teorie si vybral luštitele obtížné křížovky. Jedni začali luštit, jakmile dostali noviny a druzí s luštěním počkali na později. Druhé skupině, která počkala, se dařilo o poznání lépe než těm, kteří začali hned! Je tedy možné, že když někdo vyplnil nějaké slovo, jeho vibrace se začlenila do vesmírné hmoty a pak ji začali přitahovat lidé, kteří rezonovali stejnou vášní pro křížovky. Fenomén rezonance ovlivňuje nás všechny, ať jsme kdekoli. A protože rezonance se podobá komunikaci, když ji plně pochopíme, pomůže nám zlepšit naše vztahy a komunikaci ve všech ohledech.

Když pochopíme, že život je vibrace, přijdeme také na to, že je možný život po smrti. Protože vibrace je živote, život nepotřebuje tělo, aby mohl pokračovat. Duše osvobozená od těla vibruje dál a činí život věčným.

Dokonalá rezonance by umožnila ideální vztahy, ale lidé mají nevyhnutelně odlišné frekvence. Stejně jako v harmonickém akordu, když lidé hovoří s těmi, s nimiž přirozeně rezonují, je výsledkem harmonie. Ale co máme dělat, pokud musíme být s někým, s kým nerezonujeme? Když se zdá, že spolu nějací dva lidé prostě nedokážou komunikovat, může další člověk pomoci jejich energie zharmonizovat. Dalším způsobem je vyrovnat svou frekvenci s frekvencí člověka, se kterým nevycházíme dobře – představme si sami sebe na místě toho člověka a pokusme se na svět podívat jeho očima. Vědomě a postupně se snažme dostat na stejnou frekvenci jako ten druhý, abychom s ním mohli rezonovat. Když toho budeme schopni, pak budeme schopni s tím člověkem sdílet lásku a vděčnost a vztah může oba naplňovat a obohacovat.

Podívejme se na neobyčejně krásné krystaly vytvořené vlivem slova „přítel“. Přátelé jsou jako zrcadlo, ve kterém můžeme spatřit odraz sebe sama. Přátelé tu jsou z velice důležitého důvodu – aby nám pomohli v našem růstu. Také od nich díky fenoménu rezonance přijímáme energii a tato energie nám pomáhá dál žít zdravým životním stylem.

Na pokračování se pracuje...

TOPlist