Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web

Otčenáš‚ Očista karmy

OTČENÁŠ

Otče náš, jenž jsi v nebesích,
posvěť se jméno tvé,
přijď království tvé,
buď vůle tvá
jako v nebi, tak i na zemi.

Chléb náš vezdejší dej(ž) nám dnes
a odpusť nám naše viny,
jako(ž) i my odpouštíme našim viníkům
a neuveď nás v pokušení,
ale chraň nás od zlého.

[Neboť tvé je království i moc i sláva navěky.]

Amen.


MODLITBA PRO OČISTU KARMY

Pane Stvořiteli, kterýž jsi mne učinil člověkem,

má láska k Tobě je nejvyšším štěstím a smyslem mého života

a veškeré pozemské štěstí, které jsem kdy měl, mám a budu mít,

bude pro mě i mé potomky vždy jen prostředkem, jen způsobem,

jak dál posílit lásku k Tobě.

A všechno co se událo a udá, přijímám jako Tebou dané a má duše to přijímá s láskou.

Amen.

TOPlist