Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web

Odpuštění

ZÁKON ODPUŠTĚNÍ

►    Pane Bože, můj Stvořiteli, skrze Tvou lásku odpouštím každému, kdo mi v tomto životě i před tímto životem ublížil a ponížil mě. Odpouštím, ať už si tyto osoby pamatuji či nikoliv, posílám jim svou lásku a prosím Tě, můj Pane, nechť jsou požehnáni oni i jejich potomci – i dosud nenarození, je-li to Tvá vůle.

Já odpouštím vědouc, že vše je Tebou dané – zkouškou, jež očišťuje.

Já odpouštím, já odpouštím, já odpouštím. Amen.

►    Pane Bože, s pokorou a úctou v srdci ke všemu Stvořenému Tě prosím o odpuštění. Můj Pane, odpusť, že ve chvílích zoufalství jsem Tě opustil/a a přestože mé srdce k Tobě hledělo od chvíle Stvoření mé duše. Odpusť, že zaslepen bolestí jsem neviděl/a cestu Tebou určenou, odpusť, že jsem touto cestou pohrdl/a. Neboť Tvá láska byla se mnou i tehdy, když jsem ji z pýchy odmítal/a.

Pane Bože, skrze Tvou lásku a nekonečnou milost prosím o odpouštění všechny ty osoby, kterým jsem vědomě či nevědomě ublížil/a, ať už v tomto životě nebo v jiných, Tebou daných. Skrze Tebe prosím o odpuštění, ať už si to ti, kterým jsem ublížil/a, uvědomovali nebo ne.

S pokorou v srdci, z něhož nabízím svou nepatrnou lidskou lásku, prosím o odpuštění i potomky i dosud nenarozené těch, jimž má svoboda Tebou daná ublížila.

Tebe, Pane Bože, prosím o odpuštění, milost a požehnání. Amen.

►    Pane Bože, prosím, stůj při mně cestou odpouštění, k němuž mi dáváš jen Ty právo. Stvořen Tebou k svobodnému životu a myšlení, podléhala má duše i tělo z neznalosti, pýchy či žádostivosti věcem, jevům, které Ty, Pane, svou nezměřitelnou láskou milostiplně pomíjíš, ač jsou Tvého zraku nehodny.

Hluboko v srdci se za tyto věci a jevy stydím a je hrozné pomyšlení, že není nikoho, kdo by mi dal odpuštění, neboť není žalobce.

Já tyto věci a jevy odmítám a budu nadále odmítat, s Tebou v srdci jim chci a budu čelit.

Pane Bože, stůj při mně – já odpouštím sám sobě vše, co jsem učinil, jež není hodno Bohem Stvořeného! Já si odpouštím, já odhazuji tento balvan na mém srdci a toto srdce, teď čisté, nabízím Tobě, můj Stvořiteli. Amen.

Zákon odpuštění je třeba při problému číst denně, k tomu Otčenáš a Motlitbu pro očistu karmy

TOPlist