Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web

KURZ ZÁZRAKŮ

S velkým potěšením si Vám dovoluji představit knihu KURZ ZÁZRAKŮ.

Jedná se o úplné vydání, které obsahuje: předmluvu, text, praktická cvičení pro studenty, příručku pro učitele, objasnění pojmů a dodatky psychoterapie, píseň modlitby. Vydavatelem je Thesan, s. r. o., V Brance 20, 312 00 Plzeň.

Z anglického originálu A Course in Miracles vydaného Foundation for Inner Peace přeložil kolektiv překladatelů v čele s Přemyslem Nesbitem a Karlem Šilhánkem.


OBECNÝ ÚVOD (zdroj: Kurz zázraků)

Foundation for Inner Peace (Nadace pro vnitřní mír) byla vedena principem, že Kurz zázraků musí být z anglického originálu přeložen co možná nejpřesněji. Překladatelé Kurzu zázraků měli bed sebou dva obtížné úkoly. Nejprve museli porozumět materiálu v angličtině, která není jejich mateřským jazykem. Poté museli převést toto své pochopení anglického originálu do svého mateřského jazyka, což pro ně představovalo problém spojený s překlenutím obou kultur. Museli zvládnout obě tyto výzvy, aniž by se překladem vytratily smysl a jemnost myšlenkového systému Kurzu. Snažili jsme se udržet vysoký standard při výběru překladatelů, jejich školení a také při dohledu nad nimi. Často vyžadovalo několik let, než jsme vybrali kvalifikovanou skupinu: většinou šlo o hlavního překladatele, několik lektorů a editora. Některé překlady trvaly přes deset let, během nichž došlo ve skupinách překladatelů ke změnám a k několika revizím textu. To vše proto, aby byl v cílovém jazyce zachován duch a smysl Kurzu zázraků.


Více informací bude moci nalézt na webových stránkách www.kurz-zazraku.cz

TOPlist